Zadzwoń do nas: 0 7580 400 500 lub napisz: biuro@londyn-odszkodowania.co.uk. Brak opłat wstępnych.

Czy za każdy rodzaj błędu lekarza należy mi się odszkodowanie?

Mówi się, że aby iść do lekarza czy szpitala, to koniecznie trzeba mieć końskie zdrowie. W powiedzeniu tym tkwi ziarno prawdy, gdyż wiele osób opuszcza progi placówek medycznych w gorszej kondycji zdrowotnej niż w momencie, gdy tam wchodzili. Osoby takie często decydują się wnieść roszczenia przeciw personelowi medycznemu, które nie zawsze jednak kończą się sukcesem. Dlaczego tak się dzieje i kiedy tak właściwie możemy liczyć na odszkodowanie – przeczytacie poniżej.

Rodzaje błędów lekarskich

Czym w ogóle jest błąd lekarski

Błędem lekarskim jest tylko i wyłącznie takie zachowanie lekarza, które jest niezgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną. W przypadku, gdy takie nieodpowiednie działanie lub jego brak będą bezpośrednią przyczyną pogorszenia się stanu zdrowotnego pacjenta, to w świetle prawa może zostać to uznane za błąd w sztuce lekarskiej.

Błąd lekarza bywa też nazywany zamiennie błędem medycznym, błędem w sztuce medycznej lub zdarzeniem medycznym. Niezależnie jednak od nazewnictwa, terminy te dotyczą łamania przez lekarza medycznie obowiązujących standardów oraz wykorzystania w sposób niepełny lub nieprawidłowy dostępnych metod i sposobów diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób. I to właśnie na tej podstawie wyróżniamy trzy rodzaje błędów medycznych:

  • błąd diagnostyki (niewłaściwego rozpoznania),
  • błąd terapii,
  • błąd prognostyczny (błąd rokowań).

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Błąd diagnostyczny a błąd prognostyczny

Ze względu na podobieństwa i podobne przyczyny ich popełniania, obydwa rodzaje błędów są przez niektórych traktowane jednakowo. Jak sama nazwa wskazuje, błąd diagnostyczny dotyczy postawienia niezgodnej z prawdą diagnozy. Najczęściej wskutek rażącego lekceważenia wskazań medycznych lekarz rozpozna niewłaściwą chorobę lub też zbagatelizuje symptomy i w ogóle jej nie wykryje.

Jakie są najczęściej występujące przyczyny popełniania błędów rozpoznania? Niedbale i niesumiennie przeprowadzony wywiad lekarski lub też jego brak, niewłaściwa analiza wyników badań specjalistycznych lub też zrezygnowanie z ich przeprowadzenia oraz niezbadanie pacjenta.

Czym więc jest błąd prognostyczny? Jest to sytuacja, w której z powodu przekazanych pacjentowi (błędnych) rokowań odnośnie do jego stanu zdrowia, dojdzie do pogłębienia się problemów zdrowotnych. Może to być np. sytuacja, w której lekarz uzna daną osobę za zdolną do pracy, podczas gdy jej stan zdrowia dopuszcza co najwyżej częściowe wykonywanie działań w zawodzie lub to całkowicie wyklucza.

Błąd terapeutyczny – co to jest i jakie są jego powody

Błąd terapeutyczny jest to takie zaniedbanie lekarza, które ma miejsce na etapie leczenia i terapii pacjenta. Do nagminnie popełnianych błędów terapeutycznych zaliczamy:

  • nieprzepisanie leków, chociaż występują ku temu odpowiednie przesłanki;
  • wskazanie leków nieskutecznych lub wręcz szkodliwych;
  • przepisanie nieodpowiednich dawek lekarstw;
  • błędy przy porodzie, np. nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia, gdy sytuacja tego wymaga;
  • niewłaściwie przeprowadzona operacja.

Odszkodowanie za błędy lekarskie

Kto może mi pomóc, gdy padnę ofiarą błędu lekarza w UK?

Jeżeli nie jesteś pewien swoich szans w walce o należne Ci odszkodowanie, to z pomocą może Ci przyjść profesjonalna kancelaria prawna. Specjalizacją prawników polskiego Centrum Odszkodowań Camps Solicitors jest zdobywanie maksymalnej kwoty odszkodowania za błędy personelu medycznego, które pokrywa wszelkie doznane przez poszkodowanego straty.

Zadzwoń pod numer 0-7580-400-500 lub wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej witrynie. Na bezpłatnej wstępnej konsultacji nasz doradca ustali, czy są przesłanki do ubiegania się o odszkodowanie oraz najlepszy sposób, aby tego dokonać.