Zadzwoń do nas: 0 7580 400 500 lub napisz: biuro@londyn-odszkodowania.co.uk. Brak opłat wstępnych.

Zaniedbania i błędy medyczne przy porodzie

Przyjście dziecka na świat to ogromne wydarzenie w życiu całej rodziny. Jednakże sam poród wiąże się również ze stresem i lękiem o zdrowie rodzącej jak i noworodka. Nie jesteśmy tak naprawdę w stanie zaplanować jak będzie przebiegał i wszystko może się wydarzyć. Szczególnie jeśli w Londynie czy Anglii mieszkamy od niedawna.

Dlatego też niezwykle ciężkie są sytuacje, gdy dochodzi do zaniedbań od strony personelu medycznego, na skutek czego matka lub dziecko ulegają uszczerbkowi na zdrowiu. W dramatycznych okolicznościach może dojść nawet do śmierci. Trzeba mieć zatem świadomość, iż mamy prawo dochodzić swoich roszczeń i ustalenia osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

Kiedy możemy mówić o zaniedbaniu ze strony lekarzy przy porodzie?

  • Gdy pomimo obiektywnych przesłanek medycznych do cięcia cesarskiego nie zostaje ono przeprowadzone
  • Jeśli diagnozowanie stanu matki i dziecka przed oraz w trakcie porodu jest nieprawidłowe
  • Gdy cięcie cesarskie jest wykonane zbyt późno, a co za tym idzie pogorszył się stan zdrowia rodzącej lub noworodka
  • Jeśli nie rozpoznano wad rozwojowych i złego stanu zdrowia noworodka
  • W momencie nie podania właściwego znieczulenia
  • W sytuacji nie podjęcia szybkiego leczenia noworodka

Efekty zaniechań przy porodzie:

  • Obrażenia noworodka np.: uszkodzony obojczyk, niedotlenienie
  • Obrażenia rodzącej np.: uszkodzenie macicy, pęknięcie miednicy
  • Konsekwencje dla kobiety: problemy z utrzymaniem moczu, wypadanie macicy
  • Zgon matki lub dziecka

Istotne jest, iż nie tylko celowe zaniedbanie, ale jakiekolwiek uchybienie lub nieprofesjonalne potraktowanie rodzącej i dziecka jest powodem do wystąpienia o wypłatę rekompensaty oraz obarczenia winą personelu medycznego.

Zwłaszcza, gdy do porodu dochodzi w Londynie lub terenie UK – stres jest jeszcze większy, często bariera językowa i obce środowisko go potęgują. Wszelkie niedociągnięcia ze strony personelu medycznego, a także niskie standardy opieki położniczej przyczyniają się do złego stanu matki lub dziecka.

Pamiętaj więc, że zawsze gdy dochodzi do sytuacji, w której matka lub dziecko ucierpią na skutek błędów i zaniechań ze strony lekarzy przysługuje nam prawo do wszczęcia procedury odszkodowawczej.

Jeśli dotyczy to Ciebie lub najbliższych zgłoś tę sprawę naszej firmie, z pewnością spotka Cię życzliwa i fachowa pomoc. Twoją sprawą zajmą się biegli w sprawach medycznych prawnicy. Zadzwoń pod numer 0 7580 400 500 lub wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy na stronie Oficjalnego Centrum Odszkodowań kancelarii CAMPS Solicitors, oddzwonimy do Ciebie.

Miałeś wypadek?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Sprawdź, jak działamy